Tausiyah  

Ustad DR Ahmad Darlis MPd dalam tausiah masalah Ketuhanan di Masjid Raya Miftahul Iman Medan…